TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

SOLMUJA SYDÄMELLÄ

Puh: 040 7000460

Sähköposti: info@solmujasydamella.fi

www.solmujasydamella.fi

Y-tunnus: 2985201-2

REKISTERIASIOIDEN HOITAJA:

Solmuja Sydämellä henkilökunta

Sähköposti: info@solmujasydamella.fi

REKISTERIN NIMI:

Solmujasydamella.fi  -verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Solmuja Sydämellä verkkokaupassa ostoksia tehneiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Solmujasydamella.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää tilaustapahtuman kannalta välttämättömät tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilaus ja palautustiedot).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET:

Solmujasydämellä.fi ei luovuta henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella ja sitä pääsee käyttämään vain SolmujaSydämella henkilökunta.

REKISTERITIETOJEN TARKASTAMINEN:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN:

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää Solmujasydamella.fi -verkkokauppaan liittyvä suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä https://solmujasydamella.fi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto.